Ogłoszenia

 

Praca !

brak ofert

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z nadal obowiązującymi obostrzeniami związanymi
pandemią Covid-19 informujemy, że powiadomienia o wzroście
opłat za lokale mieszkalne i garaże, które będą obowiązywać
od 01.01.2022 roku nie będą roznoszone przez pracowników
ale zostaną bezpośrednio wrzucone do skrzynek pocztowych.
 
W przypadku gdyby ktoś z Państwa takiego powiadomienia
nie otrzymał prosimy o kontakt pod nr telefonu 75 64 74 777 w. 7.