Ogłoszenia

 

Praca !

brak ofert

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z nadal obowiązującymi obostrzeniami związanymi pandemią Covid-19 informujemy, że powiadomienia o wzroście opłat
za lokale mieszkalne i garaże, które będą obowiązywać od 01.01.2022 roku nie będą roznoszone przez pracowników ale zostaną
bezpośrednio wrzucone do skrzynek pocztowych.
W przypadku gdyby ktoś z Państwa takiego powiadomienia nie otrzymał prosimy o kontakt pod nr telefonu 75 64 74 777 w. 7.

 

 

 

W dniu 24.12.2021 roku spółdzienia nie będzie czynna z uwagi na dzień wolny za święto

 

wypadajace w sobote 25.12.2021