Organy spółdzielni

Walne Zgromadzenie

 

Rada Nadzorcza

 • Zbigniew Mazurak Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Krystyna Dobrucka Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Dariusz Kaliński Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Stanisław Stefański Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Leszek Katra Członek
 • Kazimierz Mierzwa Członek
 • Mieczysław Dominik Członek
 • Łukasz Lewkowicz Członek
 • Jan Danielewski Członek
 • Sprawozdania Rady Nadzorczej

 

Zarząd

 • Andrzej Wingert Prezes Zarządu
 • Bożena Dąbrowska Członek Zarządu - Główny Księgowy
 • Jerzy Wroński Społeczny Zastępca Prezesa
 • Sprawozdania Zarządu