Kontakt


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pod Śnieżką"

ul. Leśœna 2A

58-530 Kowary

tel/fax. sekretariat 75 64-74-777, 75 64-74-888

 

PKO oddział Kowary

27 1020 2124 0000 8202 0007 0946

 

Nr wewnętrzne:

10 - Prezes

5 - Gł. księgowy

6 - Księgowość

7 - Czynsze

8 - Dział techniczny

 

G O D Z I N Y U R Z Ę D O W A N I A

Poniedziałek od 8:00 - 16:00

Wtorek - Piątek od 7:00 - 15:00

 

K O N S E R W A T O R

Informujemy, że wszelkie usterki należy zgłaszać pod nr telefonu konserwatora po godzinach urzędowania spółdzielni

- Kowary : os. Leśna, Ul. Tkaczy, ul Słoneczna, ul Matejki ul. Brzozowa 4 i 6  - tel. 504 052 820

- Kowary : ul. Klonowa 6, Lipowa 2, 4, 6,  Brzozowa 2   - tel. 519 182 786

- Mysłakowice i Karpacz : tel. 504-052-821

- Elektryk (dla całych zasobów) : tel. 791 062 804