Telefony alarmowe

Informujemy iż wszystkie usterki należy zgłaszać pod nr tel. konserwatora po godzinach pracy spółdzielni.

- Kowary : os. Leśna, Ul. Tkaczy, ul Słoneczna, ul Matejki ul. Brzozowa 4 i 6  - tel. 504 052 820

- Kowary : ul. Klonowa 6, Lipowa 2, 4, 6,  Brzozowa 2   - tel. 519 182 786

- Mysłakowice i Karpacz : tel. 504-052-821

- Elektryk (dla całych zasobów) : tel. 791 062 804