Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pod Śnieżką"

ul. Leśœna 2A

58-530 Kowary

tel/fax. sekretariat 75 64-74-777, 75 64-74-888 

 

PKO oddział Kowary

27 1020 2124 0000 8202 0007 0946

 

Nr wewnętrzne:

10 - Prezes

5 - Gł. księgowy

6 - Księgowość

7 - Czynsze

8 - Dział techniczny

 

G O D Z I N Y  U R Z Ę D O W A N I A

Poniedziałek od 8:00 - 16:00

Wtorek - Piątek od 7:00 - 15:00

 

K O N S E R W A T O R

 Informujemy, że wszelkie usterki należy zgłaszać pod nr telefonu konserwatora po godzinach urzędowania spółdzielni

- Kowary : os. Leśna, Ul. Tkaczy, ul Słoneczna tel. 504052820

- Kowary : oś. Wichrowa Równia, ul Matejki tel. 519182786

- Mysłakowice  i  Karpacz : tel. 504-052-821

- Elektryk (dla całych zasobów) : tel. 509412092

Contribute!
Shop!