Organy spółdzielni

Rada Nadzorcza

 • Zbigniew Mazurak       Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Krystyna Dobrucka     Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Dariusz Kaliński          Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Stanisław Stefański    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Leszek Katra                Członek
 • Kazimierz Mierzwa     Członek
 • Mieczysław Dominik  Członek
 • Łukasz Lewkowicz     Członek
 • Jan Danielewski         Członek

 

Zarząd

 •  Andrzej Wingert        Prezes Zarządu
 •  Bożena Dąbrowska  Członek Zarządu - Główny Księgowy
 •  Jerzy Wroński          Społeczny Zastępca Prezesa
Contribute!
Shop!