Organy spółdzielni

Walne Zgromadzenie

 

Rada Nadzorcza

 • Zbigniew Mazurak Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Krystyna Dobrucka Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Dariusz Kaliński Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Stanisław Stefański Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Leszek Katra Członek
 • Kazimierz Mierzwa Członek
 • Mieczysław Dominik Członek
 • Łukasz Lewkowicz Członek
 • Jan Danielewski Członek
 • Sprawozdania Rady Nadzorczej

 

Zarząd

 • Andrzej Wingert Prezes Zarządu
 • Bożena Dąbrowska Członek Zarządu - Główny Księgowy
 • Jerzy Wroński Społeczny Zastępca Prezesa
 • Sprawozdania Zarządu

Ogłoszenia

 

Praca !

brak ofert

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z nadal obowiązującymi obostrzeniami związanymi pandemią Covid-19 informujemy, że powiadomienia o wzroście opłat
za lokale mieszkalne i garaże, które będą obowiązywać od 01.01.2022 roku nie będą roznoszone przez pracowników ale zostaną
bezpośrednio wrzucone do skrzynek pocztowych.
W przypadku gdyby ktoś z Państwa takiego powiadomienia nie otrzymał prosimy o kontakt pod nr telefonu 75 64 74 777 w. 7.

 

 

Czytaj więcej: Ogłoszenia