Organy spółdzielni

Walne Zgromadzenie

 

Rada Nadzorcza

 • Radosław Adamowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Zdzisław Pietrowski Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Barbara Wójciak Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Kazimiera Mierzwa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Leszek Katra Członek
 • Janina Szaban Członek
 • Mieczysław Dominik Członek
 • Romuald Muzyka Członek
 • Jan Danielewski Członek
 • Sprawozdania Rady Nadzorczej

 

Zarząd

 • Andrzej Wingert Prezes Zarządu
 • Bożena Dąbrowska Członek Zarządu - Główny Księgowy
 • Jerzy Wroński Społeczny Zastępca Prezesa
 • Sprawozdania Zarządu

Ogłoszenia

 

Praca !

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pod Śnieżką” w Kowarach zatrudni od m-ca maja br. na umowę o pracę pracownika na stanowisko konserwatora w wymiarze ½ etatu obsługującego zasoby mieszkaniowe os. „Wichrowa Równia” (  bud. mieszkalne Klonowa 6, Lipowa 2,4,6 i Brzozowa2).

Od kandydatów wymagana jest podstawowa znajomość robót instalacyjno-sanitarnych i ogólnobudowlanych oraz  dyspozycyjność.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pisemne składanie ofert w siedzibie spółdzielni Kowary ul. Leśna 2 A.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 75 64 74 777 lub 75 64 74 888.

 

                                         

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Ogłoszenia