Organy spółdzielni

Walne Zgromadzenie

 

Rada Nadzorcza

 • Radosław Adamowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Zdzisław Pietrowski Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Barbara Wójciak Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Kazimiera Mierzwa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Leszek Katra Członek
 • Janina Szaban Członek
 • Mieczysław Dominik Członek
 • Romuald Muzyka Członek
 • Jan Danielewski Członek
 • Sprawozdania Rady Nadzorczej

 

Zarząd

 • Andrzej Wingert Prezes Zarządu
 • Bożena Dąbrowska Członek Zarządu - Główny Księgowy
 • Jerzy Wroński Społeczny Zastępca Prezesa
 • Sprawozdania Zarządu

Ogłoszenia

 

Praca !

brak ofert

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z nadal obowiązującymi obostrzeniami związanymi
pandemią Covid-19 informujemy, że powiadomienia o wzroście
opłat za lokale mieszkalne i garaże, które będą obowiązywać
od 01.01.2022 roku nie będą roznoszone przez pracowników
ale zostaną bezpośrednio wrzucone do skrzynek pocztowych.
 
W przypadku gdyby ktoś z Państwa takiego powiadomienia
nie otrzymał prosimy o kontakt pod nr telefonu 75 64 74 777 w. 7.

 

 

Czytaj więcej: Ogłoszenia