Organy spółdzielni

Walne Zgromadzenie

 

Rada Nadzorcza

 • Radosław Adamowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Zdzisław Pietrowski Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Barbara Wójciak Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Kazimiera Mierzwa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Leszek Katra Członek
 • Janina Szaban Członek
 • Mieczysław Dominik Członek
 • Romuald Muzyka Członek
 • Jan Danielewski Członek
 • Sprawozdania Rady Nadzorczej

 

Zarząd

 • Andrzej Wingert Prezes Zarządu
 • Bożena Dąbrowska Członek Zarządu - Główny Księgowy
 • Jerzy Wroński Społeczny Zastępca Prezesa
 • Sprawozdania Zarządu

Ogłoszenia

 

Praca !

O G Ł O S Z E N I E

 

         Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pod Śnieżką” w Kowarach informuje, że zatrudni na umowę o pracę (3/4 etatu) osobę na stanowisko

sprzątacza posesji zasobów mieszkaniowych położonych w Kowarach przy ul. Tkaczy 1 i 3 oraz przy Słonecznej 8 i 10.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pisemne składanie ofert w siedzibie sp-ni  do dnia 30.06.2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 75 64 74 777 lub 75 64 74 888.

Wolne lokale mieszkaniowe

brak

                                                           

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Ogłoszenia